Skip to content Skip to navigation

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

14_06_2017_Radeberg

W ramach kontynuacji transgranicznej współpracy i wymiany uczniów w dniu 14 czerwca 2017 grupa młodzieży z Zespołu Szkół Mechanicznych pod opieką nauczycielek pań E. Adamczyk i A. Zimirskiej gościła w partnerskiej szkole Berufliches Schulzentrum
w Radebergu, która od kilku lat współpracuje z naszą szkołą. Wyjazd miał  wymiar praktyczny. Młodzi mechanicy mieli okazję wziąć udział wspólnie z niemieckimi uczniami w kilkugodzinnych warsztatach z diagnostyki samochodowej, pneumatyki i hydrauliki prowadzonych przez nauczycieli niemieckich oraz sprawdzić swoje umiejętności zawodowe i językowe w bardzo dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych BSZ Radeberg.

Wyjazd przygotowały i opiekunami grupy były pań E. Adamczyk i A. Zimirska