Skip to content Skip to navigation

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Matura pisemna

Harmonogram  części  pisemnej  egzaminu  maturalnego  2018 rok

Już wkrótce :)

Uwaga  maturzyści  na  egzamin  należy  zgłosić  się  15  minut  przed  jego  rozpoczęciem. Należy  posiadać  dowód  osobisty i  przybory  podane  przez  Dyrektora  CKE przewidziane  na  dany egzamin.