Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Jesteśmy kreatywni i kompetentni – Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 w ZSM

Kompetencje przyszłości „4K”: Kooperacja, Komunikacja, Krytyczne myślenie, Kreatywność i ich znaczenie w profesjonalnym przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy były tematem piątkowych lekcji podsumowujących działania realizowane w bieżącym roku szkolnym w ramach inicjatywy własnej Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu. Na lekcjach Biznesu i zarządzania ze swoimi wychowankami z klasy 1TS oraz uczniami klasy 1T i 1b1 przeprowadziłam kreatywne zajęcia plastyczne oraz rebusy i łamigłówki ekonomiczne. Czas upłynął nam twórczo, szybko i w miłej atmosferze :) 
 
              Temat zasobów kompetencyjnych jest bardzo szeroki, a warto przy tej okazji wspomnieć, że kompetencje merytoryczne pracownika zależą w dużej mierze od branży, stanowiska pracy i rodzaju zadań. Jednak rosnąca rola ESG, czyli czynników związanych ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością biznesu i ładem korporacyjnym prowadzi do pytania, jakie kompetencje miękkie pracownika są najbardziej oczekiwane na rynku pracy? Jakie cechy będą wyróżniały pracownika przyszłości, tej bliższej i trochę dalszej? Podstawą wciąż będzie wiedza i umiejętność przekazywania jej w ramach organizacji. Nowością jest współczesny model pracy, nowe ścieżki rozwoju i przyspieszająca transformacja cyfrowa, które niewątpliwie wpływają i będą wpływać na nowe kompetencje. 
 
Nasza szkoła znalazła się w zaszczytnym gronie jednostek edukacyjnych, które w tym roku prowadzą cykliczne działania mające na celu szerzenie wiedzy i kultury ekonomicznej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców oraz wychodzących z inicjatywą poza szkolne mury.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w te działania i zachęcam do współpracy w następnym roku szkolnym.
 
 
Agnieszka Szwed, Koordynatorka Roku Edukacji Ekonomicznej w ZSM