Skip to content Skip to navigation

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Konkurs "Weltsprachen Abitur"

Konkurs języka niemieckiego

15 listopada br. odbył się konkurs z języka niemieckiego dla uczniów klas trzecich, pod patronatem Wydawnictwa Synapsa. Udział w zorganizowanym przez mgr Agnieszkę Zimirską konkurskie wzieli uczniowie klas III TS i III TM. Test składał się z części leksykalnej i gramatycznej, a jego wyniki poznamy w terminie późniejszym. Zostaną one ogłoszone na stronie www.wydawnictwo-synapsa.pl.