Skip to content Skip to navigation

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Mikołajki c.2

6 grudnia uczniowie z Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem Panią Danutą Jasiukiewicz zorganizowali Mikołajki. Z tej okazji częstowali społeczność uczniowską słodyczami. Odwiedzili m.in. uczniów w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej, seniorów w Domu Dziennego Pobytu, pracowników Starostwa Powiatowego oraz Filipa Gila z Kraszowic (dla którego zbieramy nakrętki). 

Mikołajami i Śnieżynkami byli;) Bartłomiej Myjak kl. I T1, Barbara Troszczak kl. I T1, Weronika Seremak kl. IV TG, Martyna Polak kl. IV TG, Wojciech Bojanowski kl. IV TG, Mateusz Turecki kl. III T2, Jarosław Hutnik kl. III TS, Maciej Smarzych kl. III TS, Konrad Kierys kl. II C.