Skip to content Skip to navigation

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Podręczniki na rok szkolny 2017/2018

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolnym 2017 / 2018

Podręczniki do klas pierwszych technikum z przedmiotów ogólnokształcących

1.Język polski – M. Chmiel, A. Równy ,, Ponad słowami” podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum wydawnictwo Nowa Era, poziom podstawowy i rozszerzony klasa 1 , część 1 i 2

2.Język angielski- Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Bratyshaw, Bartosz Michałowski, Matura Focus 1 ( podręcznik + ćwiczenia)

3.Język niemiecki - ,,Meine Welttour 1, wydawnictwo Nowa Era, podręcznik + ćwiczenia

4.Matematyka – W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek, Matematyka 1 zakres podstawowy wyd. Nowa Era, podręcznik z płytą CD-ROM

5.Historia – B. Burda, B.Halczak, R.M. Józefiak, A.Roszak, M Szymczak seria: ,,Odkrywamy na nowo ” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, wydawnictwo OPERON część 1 i 2

6.Wiedza społeczeństwie –Z. Smutek, J. Maleska seria: ,,Odkrywamy na nowo” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, wydawnictwo OPERON

7.Geografia – Sławomir Kurek seria: ,,Odkrywamy na nowo” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, wydawnictwo OPERON

8.Fizyka z astronomią – seria ,, Odkrywamy na nowo” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych , autor Grzegorz Kornaś, wydawnictwo OPERON, zakres podstawowy

9.Biologia- E. Bonar i inni ,, Biologia na czasie” wydawnictwo Nowa Era, zakres podstawowy

10.Chemia - H. Gulińska, K. Kuśmierczyk, Chemia zakres podstawowy , wyd. WSiP

11.Edukacja dla bezpieczeństwa - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych seria Odkrywamy na nowo, wydawnictwa OPERON

12.Religia - ks. J. Szpet, D. Jackowiak ,, Moje miejsce w Kościele” wydawnictwo Święty Wojciech Poznań

Przedmioty zawodowe dla klas I technik mechatronik

1.BHP – Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch, Bezpieczeństwo i higiena pracy, wyd. WSiP
2.Technologie i konstrukcje mechaniczne – T. Lewandowski, rysunek techniczny dla mechaników, wyd. WSiP;
- B. Kozak, Mechanika techniczna, wyd. WSiP

3.Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych- J. Zawora , Podstawy technologii maszyn, WSiP
Inne podręczniki zostaną podane we wrześniu.

Przedmioty zawodowe dla klas I technik górnictwa podziemnego

1.BHP – Damian Macek , Przepisy prawne i zagrożenie w górnictwie, Wydawnictwo Naukowe Śląsk

2.Podstawy techniki i konstrukcji maszyn- T. Lewandowski, Rysunek techniczny dla mechaników, WSiP;
- J. Zawora, Podstawy technologii maszyn, WSiP;
- A. Rutkowski , Części maszyn WSiP

3.Podstawy górnictwa – Kazimierz Nowak, Górnictwo, wyd. WSiP

Przedmioty zawodowe klasa I technik pojazdów samochodowych

1.BHP- Dariusz Stępniewski, Bezpieczeństwo w warsztacie samochodowym, wyd. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności

2.Podstawy konstrukcji maszyn, - P. Boś. S. Sitarz, podstawy konstrukcji maszyn część 1, Wstęp do projektowania, WKŁ

Podręczniki do klasy I technik mechanik zostaną podane we wrześniu.

Klasy II technikum przedmioty ogólnokształcące

1.Język polski - ,, Ponad słowami” podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum wydawnictwo Nowa Era, poziom podstawowy i rozszerzony, klasa 2 część 1

2.Język angielski- Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Bratyshaw, Bartosz Michałowski, Matura Focus 2 ( podręcznik + ćwiczenia)

3.Język niemiecki - ,,Welttour 2” , wydawnictwo Nowa Era , podręcznik + ćwiczenia

4.Matematyka – W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek, Matematyka 2 zakres podstawowy wyd. Nowa Era

5.Geografia rozszerzona - Maria Zawadzka-Kuc, Radosław Wróblewski, seria ,, Ciekawi świata” 1, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony, wydawnictwo OPERON ( dla klasy II TS i II TG)

6.Fizyka rozszerzona – Grzegorz Komaś, seria ,, Ciekawi świata”1, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony, wyd. OPERON ( dla klasy II TM)

7.Podstawy przedsiębiorczości- Piotr Krzyszczak, seria ,, Ciekawi świata”, wyd. OPERON

8.Wiedza o kulturze – Alicja Kisielewska, Andrzej Kisielewski, Adele Prochyra, seria ,, Ciekawi świata”, wyd. OPERON

9.Religia - ks. J. Szpet, D. Jackowiak ,, Moje miejsce w Świecie” wydawnictwo Święty Wojciech Poznań

10.Historia i społeczeństwo- Adam Balicki, Historia i społeczeństwo, Ojczysty panteon i ojczyste spory, seria Odkrywamy na nowo, wydawnictwo OPERON

Klasy II technik mechatronik przedmioty zawodowe

1.Elektrotechnika i elektronika- praca zbiorowa ,, Podstawy mechatroniki” wyd REA,
- Jabłoński, Płoszajski ,, Elektrotechnika z automatyką”
- Jabłoński ,, Elektrotechnika”
- inne podręczniki z zakresu elektrotechniki i elektroniki po konsultacji z
nauczycielem
2.Urządzenia i systemy mechatroniczne- praca zbiorowa pod kierunkiem M. Olszewskiego, Urządzenia i systemy mechatroniczne , część 1 i 2 , wyd. REA

3.Technologie i konstrukcje mechaniczne - B. Kozak, Mechanika techniczna , wyd. WSiP;
- J. Zawora, Podstawy technologii maszyn, wyd. WSiP
- A. Rutkowski, Części maszyn WSiP

Klasy II technik górnictwa przedmioty zawodowe

1.BHP - klasa technik górnik – Damian Macek , Przepisy prawne i zagrożenie w górnictwie, Wydawnictwo Naukowe Śląsk

2.Obsługa maszyn – Jerzy Antoniak , Maszyny górnicze, wyd. WSiP

Klasa II technik pojazdów samochodowych przedmioty zawodowe

1.Wyposażenie elektryczne pojazdów, – A. Hern, H. J. Richl, Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych, wyd. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

2.Podstawy konstrukcji maszyn - P.Boś, S. Sitarz, Podstawy konstrukcji maszyn cz. 1, Wstęp do projektowania, cz. 2 Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo wyd. WŁK

3.Pracownia elektrotechniki i elektroniki- Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński, Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych, wyd. WSiP Warszawa 2014

Klasa III technikum przedmioty ogólnokształcące

1.Język polski - ,, Ponad słowami” podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum wydawnictwo Nowa Era, poziom podstawowy i rozszerzony, klasa 2 część 2

2.Język niemiecki – ,,Welttour 3” , wydawnictwo Nowa Era

3.Język angielski- Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Bratyshaw, Bartosz Michałowski, Matura Focus 3 ( podręcznik + ćwiczenia)

4.Matematyka – W. Babiański i in., Matematyka 3, zakres podstawowy, wyd. NOWA ERA

5.Fizyka rozszerzona-seria ,, Ciekawi świata”2, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony, wyd. OPERON ( dla klasy III TM i III T1)

6.Geografia rozszerzona - J.Stasiak,seria ,, Ciekawi świata” 2, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony, wydawnictwo OPERON ( dla klasy III TS i III TG)

7.Religia – Zbigniew Marek , Jestem świadkiem Chrystusa w Świecie, wyd. WAM Kraków

8.Historia i społeczeństwo przedmiot uzupełniający –B. Burda i inni,, Europa i świat” seria Odkrywamy na nowo, wyd. OPERON

Klasa III technik mechatronik przedmioty zawodowe

1.Technologia i konstrukcje mechaniczne – J. Zawora, Podstawy technologii maszyn wyd. WSiP
-J. Rutkowski , Części maszyn, wyd. WSiP

2.Pracownia pneumatyki i hydrauliki – Urządzenia i systemy mechatroniczne, praca zbiorowa pod kierunkiem M. Olszewskiego, część 1 i 2 , wyd. REA

3.Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych- J. Zawora, Podstawy technologii maszyn , WSiP

Klasa III technik pojazdów samochodowych przedmioty zawodowe

1.Wyposażenie elektryczne pojazdów samochodowych ( klasa III TS) –A. Herner, H J. Reihl ,, Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych’, wyd. WKŁ wyd. III 2009 r.

Klasa IV technikum przedmioty ogólnokształcące

1.Język polski - ,, Ponad słowami” podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum wydawnictwo Nowa Era, poziom podstawowy i rozszerzony, klasa 3

2.Język niemiecki – Repetytorium maturalne wyd. Pearson, język niemiecki poziom podstawowy

3.Język angielski – Longman Repetytorium Maturalne – podręcznik poziom podstawowy i rozszerzony PEARSON M. Umińska, B. Hartings, D. Chandfer ( Matura 2015)

4Matematyka – W. Babiański i in., Matematyka 3, zakres podstawowy, wyd. NOWA ERA

5.Historia i społeczeństwo- B. Halczak, R. Józefiak, M. Szymczak, Wojna i wojskowość, wyd. OPERON
- A. Balicki, Rządzący i rządzeni, wyd. OPERON

6.Geografia rozszerzona – Zbigniew Zaniewicz seria ,, Ciekawi świata” 3 część 1 i 2, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony, wydawnictwo OPERON ( dla klasy IV TS i IV TG)

7.Fizyka rozszerzona- Grzegorz Kornas, seria ,, Ciekawi świata”2 część 2, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres rozszerzony, wyd. OPERON ( dla klasy IV TM i IV T1)

8.Religia – Zbigniew Marek, Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie, wyd. WAM Kraków

Przedmioty zawodowe klasa IV TS

1.Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym – Stanisław Kowalczyk, Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym, wyd.WSiP

2.Język niemiecki zawodowy – Monika Rolbiecka, Jarosław Kucharczyk ,, Deutsch fur Profis język niemiecki zawodowy dla szkół ponadgimnazjalnych” branża mechaniczna wyd. Lektor Klett

Przedmioty zawodowe IV TM

1.Działalność gospodarcza – T. Gorzelany, W. Aue, Prowadzenie działalności gospodarczej, wyd.WSiP

Przedmioty zawodowe klasa IV TG

1.Działalność gospodarcza – T. Gorzelany, W. Aue, Prowadzenie działalności gospodarczej, wyd.WSiP

2.Język niemiecki zawodowy - W. Borkowy, B. Kujawa, B.Szymoniak, Mit Beryf auf Deutsch, wyd. Nowa Era, Warszawa 2013

Wykaz podręczników dla Szkoły Branżowej I stopnia

Podręczniki do klas pierwszych - przedmioty ogólne

1.Język polski - E. Nowosielska, U. Szydłowska ,, Zrozumieć świat” wydawnictwo
Nowa Era, podręcznik do trzyletnich ZSZ klasa 1

2.Język niemiecki - ,, Genau’’ część 1, wyd. Lektorklett

3.Matematyka – A. Cewe, M. Krawczyk, M. Kruk, A. Magryś-Walczak, H. Nahorska
Matematyka w ZSZ klasy 1-3, wydawnictwo Podkowa

4.Historia –seria: B. Burda i in.,, Odkrywamy na nowo ”podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, wydawnictwo OPERON część 1

5.Geografia - seria: ,,Odkrywamy na nowo” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
zakres podstawowy, wydawnictwo OPERON

6.Fizyka - seria ,,Odkrywamy na nowo ” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy autor Grzegorz Kornaś , wydawnictwo OPERON

7.Biologia- E. Bonar i inni ,, Biologia na czasie” wydawnictwo Nowa Era, zakres podstawowy

8.Chemia – seria ,, Ciekawi świata ” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres
podstawowy, wydawnictwo OPERON

9.Edukacja dla bezpieczeństwa - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych , seria Odkrywamy na nowo, wydawnictwo OPERON

10.Religia - ks. J. Szpet, D. Jackowiak ,, Moje miejsce w Kościele” wydawnictwo Święty Wojciech Poznań

Podręczniki do przedmiotów zawodowych dla mechaników pojazdów samochodowych

1.BHP- Dariusz Stępniewski, Bezpieczeństwo w warsztacie samochodowym, wyd. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności

2.Podstawy konstrukcji maszyn-P. Boś, S. Sitarz, Podstawy konstrukcji maszyn, Wstęp do projektowania cz. 1, Techniki wytwarzania cz. 2,wyd. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

3.Podstawy elektrotechniki – A. Hern, H. J. Richl, Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych, wyd. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Podręczniki dla operatorów obrabiarek skrawających zostaną podane we wrześniu.

Klasa II mechanik pojazdów samochodowych

1.Język polski - E. Nowosielska, U. Szydłowska ,, Zrozumieć świat” wydawnictwo
Nowa Era, podręcznik dla trzyletnich ZSZ klasa 2

2.Język niemiecki - ,, Genau” cz. 2, wyd. Lektorklett

3.Matematyka – A. Cewe, M. Krawczyk, M. Kruk, A. Magryś-Walczak, H. Nahorska
Matematyka w ZSZ klasy 1-3, wydawnictwo Podkowa

4.Historia –B. Burda i in.seria: ,, Odkrywamy na nowo ”podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, wydawnictwo OPERON część 2

5.Pracownia pkm-P. Boś, S. Sitarz, Podstawy konstrukcji maszyn, Wstęp do projektowania cz. 1, Techniki wytwarzania cz. 2,wyd. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

6.Budowa i naprawa pojazdów samochodowych- Budowa i eksploatacja pojazdów cz. 1 i 2, wyd. VOGEL

7.Pracownia elektrotechniki i elektroniki- Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński, Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych, wyd. WSiP Warszawa 2014

8.Religia – ks. J. Szpet, D. Jackowiak , Moje miejsce w Świecie, wyd. Święty Wojciech Poznań

Klasa III mechanik pojazdów samochodowych

1.Język polski – U. Szydłowska, Zrozumieć świat cz. 2, wyd. NOWA ERA
Wyrazić słowem cz. 2, wyd. NOWA ERA
2.Język niemiecki - ,, Genau” cz. 2 i cz. 3 wyd. Lektorklett

2.Matematyka – A. Cewe, M. Krawczyk, Matematyka 2 w ZSZ, wyd. PODKOWA

3.Wyposażenie elektryczne samochodów – J. Sokolik, Elektrotechnika samochodowa, WSiP
J. Ocieszyński, Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych, WSiP

4.Obsługa i naprawa samochodów – Mechanik pojazdów samochodowych. Budowa
i eksploatacja pojazdów cz. 1 i 2, wyd. VOGEL

5.Religia –ks. J.Szpet, D. Jachowiak ,, Świadek Chrystusa w rodzinie”, podręcznik dla klasy 3 szkoły ponadgimnazjalnej, wyd. Święty Wojciech Poznań