Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Strefa Gimnazjalisty

 

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2017/18

Zasadnicz Szkoła Zawodowa (nauka trwa 3 lata)

 

Krótki film o kierunkach kształcenia w ZSM zobacz

Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu funkcjonuje na lokalnym rynku edukacyjnym od pięćdziesięciu lat, a dokładnie od roku 1966. Przez cały ten czas bolesławiecki „Mechanik” kształci przyszłych pracowników z szeroko rozumianej branży mechanicznej, na potrzeby lokalnych zakładów pracy.

Przez wiele lat w naszej szkole wykształciło się około 6000 fachowców,
ślusarzy,
operatorów obrabiarek skrawających,
tokarzy, frezerów,
mechaników i elektromechaników pojazdów samochodowych,
a w technikum: techników mechaników o specjalności obróbka skrawaniem, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, techników mechatroników.
Zapraszam zobaczcie w jakich zawodach dziś kształci nasza szkoła. 

Technik mechanik  (operator procesów produkcji)
 
Technik Mechanik  potrafi organizować i nadzorować proces produkcji, umie montować, instalować, uruchamiać, obsługiwać maszyny i urządzenia.
Jako technik mechanik będziesz pracował w zakładach produkcyjnych na stanowiskach związanych z procesem produkcji, obróbką mechaniczną, spawalnictwem, metaloplastyką, obsługą i programowaniem obrabiarek numerycznych albo możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej.
 
Kwalifikacje zawodowe:

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
lub M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
lub M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 

large_spawacz.jpg
large_DSC00291.JPG

MOCNE STRONY: kurs spawania, obrabiarki CNC

 

Technik pojazdów samochodowych
 
Technik pojazdów samochodowych zna się na naprawie i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych. Pojazdów, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami.
Jako technik pojazdów samochodowych  możesz pracować w  salonach obsługi i sprzedaży samochodów, warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych,  stacjach diagnostyki pojazdów, zajezdniach i bazach transportowych firm logistycznych,  firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne,  firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach jak również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. warsztat naprawy samochodów albo możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej.
 
Kwalifikacje zawodowe:
M.18.  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.12.  Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 large_zsm3.JPG   ZSM_Auto1_0.jpg
MOCNE STRONY:
w trakcie nauki kurs prawo jazdy kat. B, diagnostyka i naprawa pojazdów,

Technik górnictwa podziemnego

Technik górnictwa podziemnego to zawód, na który jest duże zapotrzebowanie, ponieważ eksploatacja surowców podlega przepisom prawa górniczego i na właścicielach kopalni ciąży obowiązek zatrudniania osób dozoru i kierownictwa ruchu ze średnim lub wyższym wykształceniem kierunkowym.
Jako technik górnictwa podziemnego znajdziesz pracę w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny użyteczne. Jeżeli masz zamiłowanie naukowe, możesz podjąć pracę w biurach projektów, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego bazujących na technikach górniczych albo kontynuować naukę na uczelni wyższej.
Kwalifikacje zawodowe:
M.11. Eksploatacja złóż podziemnych
M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
 
MOCNE STRONY: zawód z tradycjami i perspektywami Porozumienia z KGHM i Nowy Ląd

 Powrót do listy zawodów
 
Technik mechatronik
Technik mechatronik posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z technologii mechanicznej, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Mechatronik to zawód interdyscyplinarnym (łączy w sobie wiedzę z wielu dziedzin techniki).
Jako technik mechatronik będziesz pracował w zakładach produkcyjnych na stanowiskach związanych z procesem produkcji, robotyką i automatyką lub biurach konstrukcyjnych.  Będziesz potrafił obsługiwać i programować sterowniki PLC, roboty, i obrabiarki CNC.
 
Kwalifikacje zawodowe:
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 
 MOCNE STRONY: robotyka, programowanie PLC, projektowanie i druk 3D, CAD-CAM, obrabiarki CNC,
 
Mechanik pojazdów samochodowych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa(nauka trwa 3 lata)
  
Mechanik pojazdów samochodowych zna się na naprawie i obsłudze współczesnych pojazdów samochodowych. Pojazdów, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami.
Jako mechanik pojazdów samochodowych możesz pracować w warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach diagnostyki pojazdów, zajezdniach i bazach transportowych firm logistycznych,  firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne,  firmach produkujących różnego typu pojazdy.
 
 Kwalifikacje zawodowe:
M.18.  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 
MOCNE STRONY: w trakcie nauki kurs prawo jazdy kat. B, diagnostyka i naprawa pojazdów,
 
Operator obrabiarek skrawających (operator CNC)
Zasadnicza Szkoła Zawodowa(nauka trwa 3 lata)

 
Operator obrabiarek skrawających (operator CNC) obsługuje obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie (obrabiarki CNC), przystosowane do obróbki polegającej na zdejmowaniu warstwy materiału w celu nadania detalom odpowiednich kształtów, wymiarów i chropowatości powierzchni zgodnie z dokumentacją techniczną.
Jako operator obrabiarek skrawających będziesz pracował w zakładach produkcyjnych na stanowiskach związanych z procesem produkcji, będziesz pracował na obrabiarkach konwencjonalnych i numerycznych. Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń.
Kwalifikacje zawodowe:
lub M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 
MOCNE STRONY: obsługa obrabiarek CNC, porozumienia z zakładami