Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Strefa kandydata

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół
Mechanicznych
w Bolesławcu na rok 2024/2025

TECHNIKUM - nauka trwa 5 lat

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO - NOWY KIERUNEK!!!!
TECHNIK MECHATRONIK

 

SZKOŁA BRANŻOWA - nauka trwa 3 lata

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIKUM

 

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO - NOWY KIERUNEK!!!!

 

Technik transportu drogowego to atrakcyjny kierunek ze względów finansowych i dynamiki zatrudnienia. Jako technik transportu drogowego będziesz potrafił oceniać stan techniczny środków transportu drogowego, wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego, planować i organizować prace dotyczące przewozu drogowego osób i ładunków, prowadzić dokumentacje dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków.

Technik transportu drogowego posiada również umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych. Po zdaniu egzaminów państwowych może uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii B, C oraz C+E.
Jako technik transportu drogowego będziesz pracował w przedsiębiorstwach transportowych, w zakładach serwisowych, stacjach obsługi i kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego jako specjalista, instytucjach i urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz we własnej firmie transportowej, prowadząc działalność gospodarczą.

Klasyfikacje zawodowe:
TDR.01. Eksploatacjaśrodków transportu drogowego
TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
 

TECHNIK MECHATRONIK

Technik mechatronikposiada wiedzę i umiejętności praktyczne z technologii mechanicznej, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Mechatronik to zawód interdyscyplinarnym (łączy w sobie wiedzę z wielu dziedzin techniki).
Jako technik mechatronikbędziesz pracował w zakładach produkcyjnych na stanowiskach związanych z procesem produkcji, robotyką i automatyką lub biurach konstrukcyjnych. Będziesz potrafił obsługiwać i programować sterowniki PLC, roboty, i obrabiarki CNC.
 
Kwalifikacje zawodowe:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06  Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 
MOCNE STRONY: robotyka, programowanie PLC, projektowanie i druk 3D, CAD-CAM, obrabiarki CNC
 

SZKOŁA BRANŻOWA

 
 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 
 
Mechanik pojazdów samochodowych zna się na naprawie i obsłudze współczesnych pojazdów samochodowych. Pojazdów, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami.
Jako mechanik pojazdów samochodowych możesz pracować w warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach diagnostyki pojazdów, zajezdniach i bazach transportowych firm logistycznych,  firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne,  firmach produkujących różnego typu pojazdy.
 
 
Kwalifikacje zawodowe:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych
 
MOCNE STRONY: w trakcie nauki kurs prawa jazdy kat. B, diagnostyka i naprawa pojazdów
 

 

 

 

 Poza ofertą edukacyjną na rok szkolny 2024/2025 Zespół  Szkół Mechanicznych w Bolesławcu ma wieloletnią tradycję kształcenia w zawodach:

TECHNIKUM - nauka trwa 5 lat

TECHNIK MECHANIK
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO
TECHNIK MECHATRONIK

 

SZKOŁA BRANŻOWA - nauka trwa 3 lata

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
ŚLUSARZ

 

 

TECHNIKUM

 

TECHNIK MECHANIK

 
Technik mechanik  potrafi organizować i nadzorować proces produkcji, umie montować, instalować, uruchamiać, obsługiwać maszyny i urządzenia.
Jako technik mechanik będziesz pracował w zakładach produkcyjnych na stanowiskach związanych z procesem produkcji, obróbką mechaniczną, spawalnictwem, metaloplastyką, obsługą i programowaniem obrabiarek numerycznychalbo możesz kontynuować naukę na uczelni wyższej.
 
Kwalifikacje zawodowe:
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 
MOCNE STRONY: kurs spawania, obrabiarki CNC
 
 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 
Technik pojazdów samochodowych zna się na naprawie i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych. Pojazdów, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami.
Jako technik pojazdów samochodowych  możesz pracować w  salonach obsługi i sprzedaży samochodów, warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych,  stacjach diagnostyki pojazdów, zajezdniach i bazach transportowych firm logistycznych,  firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne,  firmach produkujących różnego typu pojazdy, w montowniach jak również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. warsztat naprawy samochodówalbomożesz kontynuować naukę na uczelni wyższej.
 
Kwalifikacje zawodowe:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
 
MOCNE STRONY:
w trakcie nauki kurs prawo jazdy kat. B, diagnostyka i naprawa pojazdów
 

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

Technik górnictwa podziemnego to zawód, na który jest duże zapotrzebowanie, ponieważ eksploatacja surowców podlega przepisom prawa górniczego i na właścicielach kopalni ciąży obowiązek zatrudniania osób dozoru i kierownictwa ruchu ze średnim lub wyższym wykształceniem kierunkowym.
Jako technik górnictwa podziemnego znajdziesz pracę w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny użyteczne. Jeżeli masz zamiłowanie naukowe, możesz podjąć pracę w biurach projektów, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego bazujących na technikach górniczych albo kontynuować naukę na uczelni wyższej.
Kwalifikacje zawodowe:
GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż
GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż
 
MOCNE STRONY: zawód z tradycjami i perspektywami, porozumienia z KGHM i Nowy Ląd
 
 

TECHNIK MECHATRONIK

Technik mechatronikposiada wiedzę i umiejętności praktyczne z technologii mechanicznej, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Mechatronik to zawód interdyscyplinarnym (łączy w sobie wiedzę z wielu dziedzin techniki).
Jako technik mechatronikbędziesz pracował w zakładach produkcyjnych na stanowiskach związanych z procesem produkcji, robotyką i automatyką lub biurach konstrukcyjnych. Będziesz potrafił obsługiwać i programować sterowniki PLC, roboty, i obrabiarki CNC.
 
Kwalifikacje zawodowe:
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06  Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 
MOCNE STRONY: robotyka, programowanie PLC, projektowanie i druk 3D, CAD-CAM, obrabiarki CNC
 
 

SZKOŁA BRANŻOWA

 
 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 
 
Mechanik pojazdów samochodowych zna się na naprawie i obsłudze współczesnych pojazdów samochodowych. Pojazdów, które są naszpikowane elektroniką i nowoczesnymi technologiami.
Jako mechanik pojazdów samochodowych możesz pracować w warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach diagnostyki pojazdów, zajezdniach i bazach transportowych firm logistycznych,  firmach sprzedających części samochodowe i materiały eksploatacyjne,  firmach produkujących różnego typu pojazdy.
 
 
Kwalifikacje zawodowe:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych
 
MOCNE STRONY: w trakcie nauki kurs prawa jazdy kat. B, diagnostyka i naprawa pojazdów
 
 

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

 

Operator obrabiarek skrawającychpotrafiobsługiwać obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie – CNC. Przygotowuje do pracy i prowadzi obróbkę na nowoczesnych tokarkach, frezarkach i szlifierkach. Należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Jako operator obrabiarek skrawającychbędziesz pracował w zakładach produkcyjnych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń lub prowadzić własną działalność gospodarczą.
 

Kwalifikacje zawodowe:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

MOCNE STRONY: nauka w nowoczesnych pracowniach CAD oraz CNC
 

ŚLUSARZ

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;

2) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;

3) wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

4) naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Kwalifikacje zawodowe:

MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

 
 
 
 
 
PEWNA PRZYSZŁOŚĆ !
Zespół Szkół Mechanicznych
w Bolesławcu
ul. Górne Młyny 1
59-700 Bolesławiec
Tel. 75 732 30 01
www.zsmbc.eu.org
www.facebook.com/ZSMBoleslawiec/

Załączniki: