Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

Dokumenty, regulaminy

Dokumenty szkolne:
(do odczytu dokumentów niezbędna jest instalacja Adobe Reader):

Statut

Program wychowawczo-profilaktyczny

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w  związku z wystąpieniem epidemii

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku 2019/2020

Informacja o badaniach lekarskich.

Podanie do dyrektora o zwolnienie z wf

Podanie o duplikat legitymacji

Podanie o przeniesienie ucznia z klasy do klasy 

Podanie o przyjęcie ucznia do szkoły

Procedury podczas przenoszenia się oraz wypisywania ucznia ze szkoły

Procedury uzyskiwania zwolnienia z wf

Procedury wydawania duplikatów legitymacji i świadectw

Wniosek o duplikat świadectwa

Zwolnienie długoterminowe z uczestnictwa na wf

Zwolnienie z wf druk do lekarza

Karta obiegowa ucznia

Procedura skreslenia

Procedura postępowania w razie wypadku w szkole

Procedura postepowania wobec  ucznia – sprawcy  czynu karalnego na terenie szkoły 

Regulamin bezpieczeństwa podczas konsultacji.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego- budynek szkoły

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego- budynek warsztatów

Zgoda na przetwarzanie danych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Oświadczenie i wniosek do ZFŚS format doc

Oświadczenie i wniosek do ZFŚS format PDF

Klauzula informacyjna ZFŚS

mLegitymacja - mobywatel

mLegitymacja - procedury wydawania

mLegitymacja - regulamin

mLegitymacja - wniosek o udostępnienie

Egzamin zawodowy:

- Instrukcja dotycząca przebiegu egzaminu pisemnego
Instrukcja dotycząca przebiegu egzaminu praktycznego

REGULAMIN INTERNETOWYCH KANAŁÓW INFORMACYJNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO W BOLESŁAWCU

Regulamin rekrutacji