Skip to content Skip to navigation

 

 

ul. Górne Młyny 1, 59-700 Bolesławiec

W celu prawidłowego działania, strona wykorzystuje pliki COOKIES!!!. Jeżeli nie wyrażasz zgody, wyłącz obsługę Cookies w opcjach przeglądarki Więcej informacji   Klauzula RODO

tel.: 75 732 30 01   e-mail: zsm_bc@pro.onet.pl

„Pierwszy krok” czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiatu Bolesławieckiego

Oficjalna strona projektu: https://powiatboleslawiecki.pl/pierwszy-krok-czyli-cyfrowe-rozwiazania-w-ksztalceniu-zawodowym-uczniow-powiatu-boleslawieckiego/


 

Beneficjent Powiat Bolesławiecki

Partner Syntea S.A.

Wartość projektu 5 650 808,11 zł

Wartość dofinansowania 4 431 318,11 zł

Początek projektu 1 lutego 2024

Koniec projektu 30 czerwca 2026

Cel projektu

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym, jest Powiat Bolesławiecki. Cel zostanie osiągnięty przez realizację dodatkowych zajęć i szkoleń dla 450 uczniów szkół zawodowych, szkoleń podnoszących umiejętności zawodowe 62 nauczycieli, staże uczniowskie dla 225 uczniów oraz doposażenie pracowni z 5 szkół biorących udział w projekcie.

Działania realizowane w ramach projektu

 • Indywidualne doradztwo zawodowe oraz warsztaty grupowe z elementami rozwijania zielonych kompetencji dla uczniów
 • Organizacja i realizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych/ rozwijających w szkołach
 • Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry zarządzającej
 • Realizacja staży uczniowskich
 • Rozwój umiejętności uczniów poprzez doposażenie pracowni

Grupa docelowa

450 uczniów i 62 nauczycieli  z 5 szkół prowadzących kształcenie zawodowe biorących udział w projekcie.

 • Zespół Szkół Mechanicznych – 57 uczniów, 7 nauczycieli
 • Zespół Szkół Budowlanych – 122 uczniów, 12 nauczycieli
 • Zespół Szkół Elektronicznych – 117 uczniów, 6 nauczycieli
 • Zespół Szkół Handlowych i Usługowych – 100 uczniów, 31 nauczycieli
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych – 54 uczniów, 6 nauczycieli

W projekcie zostaną osiągnięte następujące rezultaty

 • 445 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
 • 383 uczniów uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
 • 62 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu

Projekt „Pierwszy krok” czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiatu Bolesławieckiego realizowany w ramach

Priorytetu 8 „Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku”,

Działania nr FEDS.08.01 „Dostęp do edukacji”,

Harmonogram zajęć
indywidulane doradztwo zawodowe:
13.05.2024 godz. 15:00-16:35 (2)
14.05.2024 godz. 14:10-15:45 (2)
15.05.2024 godz. 15:00-15:45 (1)
16.05.2024 godz. 15:00-15:45 (1)
17.05.2024 godz. 13:20-15:45 (3)
20.05.2024 godz. 13:20-15:45 (3)
21.05.2024 godz. 14:10-16:30 (3)
23.05.2024 godz. 15:00-15:45 (1)
24.05.2024 godz. 13:20-15:45 (3)
27.05.2024 godz. 14:10-16:30 (3)
06.06.2024 godz. 15:00-16:30 (2)
07.06.2024 godz. 13:20-15:45 (3)
10.06.2024 godz. 09:00-16:15 (9)
14.06.2024 godz. 13:20-15:45 (3)
programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D:
25.05.2024 godz. 08:00-15:45 (10)
27.05.2024 godz. 13:20-18:35 (7)
03.06.2024 godz. 13:20-18:35 (7)
04.06.2024 godz. 12:00-18:00 (8)
17.06.2024 godz. 13:20-18:35 (7)
18.06.2024 godz. 13:20-18:35 (7)
19.06.2024 godz. 13:20-18:35 (7)
20.06.2024 godz. 13:20-18:35 (7)